บริการออกแบบและตกแต่งภายในตามงบประมาณ

งบประมาณ 150,000-350,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดและรายละเอียดวัสดุ

ห้องนั่งเล่น / Living room

งบประมาณ 150,000-350,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดและรายละเอียดวัสดุ

ห้องทานข้าว/ Dining arae

งบประมาณ 150,000-350,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดและรายละเอียดวัสดุ

ห้องครัว & แพนทรี / Kitchen & Pantry

งบประมาณ 150,000-350,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดและรายละเอียดวัสดุ

ห้องทำงาน / Working area

งบประมาณ 150,000-350,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดและรายละเอียดวัสดุ

ห้องแต่งตัว / Dressing area

งบประมาณ 150,000-350,000 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดและรายละเอียดวัสดุ