มาตรฐานการให้บริการของแพลตฟอร์ม VS Living Market

1.มาตรฐานการให้บริการ

1.1 สรุปข้อมูลงานและตัวอย่างวัสดุ

   – ทำการสรุปข้อมูลงานพร้อมส่งตัวอย่างวัสดุจริงเพื่ออนุมัติก่อนเริ่มงาน

1.2 สรุปขอบเขตงานและแผนปฏิบัติการ

   – ทำการสรุปขอบเขตงานและแผนปฏิบัติการเป็นรายงานเอกสารก่อนเริ่มงาน

1.3 การสำรวจหน้างาน

   – รายงานการสำรวจหน้างาน เพื่อป้องกันปัญหาและอุปสรรคก่อนเริ่มงาน

1.4 การป้องกันหน้างาน

   – ติดตั้งวัสดุป้องกันหน้างานตาม protection checklist อ้างอิงมาตราฐาน

1.5 รายงานการทำงานประจำวัน

    – บันทึกและส่งรายงานประจำวันให้เจ้าของบ้านสามารถติดตามได้ตามช่องทางที่ได้ตกลงกัน

1.6 รายงานการทำงานประจำสัปดาห์

   – เจ้าของบ้านสามารถตรวจสอบสถานภาพและความคืบหน้าของงานประจำสัปดาห์ ผ่าน App Asana

1.7 การตรวจสอบประจำงวดงานและก่อนส่งมอบงาน

  – การตรวจสอบงวดงานตาม Work progress checklist

 – การตรวจสอบงานก่อนส่งมอบตาม Final lnspection checklist

1.8 มี Call Center รับเรื่องประสานงาน

1.9 การรับประกัน

 – รับประกันงานรับเหมาและติดตั้งไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเป็นไปตามมาตรฐานการรับประกันของผู้ผลิต

2 มาตรฐานคุณภาพวัสดุและการติดตั้งวัสดุในงานตกตแต่งภายใน

2.1. วัสดุที่ใช้ในการตกแต่ง

– วัสดุที่ใช้ในงานตกแต่ง การเลือกวัสดุต้องผ่านการอนุมัติและเสนอใช้ตามคุณสมบัติของวัสดุตามมาตรฐานผู้ผลิต

อุปกรณ์ฟิตติ้งเฟอร์นิเจอร์ มาตรฐานเทียบเท่า Hafele

– ไม้โครง ต้องผ่านการคัดเลือก, ตรงไม่บิดงอ, และอาบน้ำยากันปลวกทั่วทั้งเส้น

– ไม้อัด ต้องเป็นเกรด AAA และเป็นประเภทที่ใช้ในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์

– การปิดขอบไม้ ใช้วัสดุ PVC ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตรปิดขอบทุกด้านที่สัมผัส

– ไม้ HMR สำหรับโครงเฟอร์นิเจอร์ ทนชื้นกันน้ำ

 

2.2 การติดตั้ง

– การติดตั้งลามิเนต ต้องเรียบเนียนไม่มีโป่งฟองอากาศ

– การเว้นรอยต่อวัสดุ ต้องทำการเว้นร่องและเก็บสีให้เรียบเนียน

– การติดตั้งหิน ได้ระดับทั้งแนวดิ่งและแนวนอน, รอยต่อยาแนวขัดขอบเจียร่างเนียน

– การติดตั้งกระจก ต้องได้ระดับ, รอยต่อกระจกเงาไม่หักเห, ตามมาตราฐานผู้ผลิต

– การเชื่อมต่อวัสดุ รวมทั้งงานไม้, งานซับวงกบ, และงานบัวต้องเรียบเนียนและเก็บสีให้เรียบเนียน

– การทำงานบุผ้ ใช้ผ้าบุที่ไม่ลามไปและจะต้องขึ้นส่งเข้ารูปให้เป็นไปตามแบบ

– การติดตั้งตู้ลอย ใช้อุปกรณ์ยึดที่แข็งแรงเหมาะสมกับน้ำหนักของตัวตู้และการใช้งาน

– การทำสี ต้องถูกต้องตามขั้นตอนของแต่ละผู้ผลิต

 

2.3 มาตรฐานเฉพาะส่วน

– การต่อวัสดุ ไม้โครงเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้จะต้องแนบสนิทได้ดิ่งฉากตามแบบที่กำหนด

– รอยต่อวัสดุปลูกผิว ไม่มีรอยฉีกแตกหรือบิ่น

การปรับแต่งหน้าบานและลิ้นชัก ร่องไม่เกิน 3 มม., อุปกรณ์ลื่นเปิดปิดง่าย

– การติดตั้งวัสดุป้องกันความเสียหายพื้นผิว ใช้วัสดุตามมาตรฐาน

– การทำความสะอาดหลังการทำงาน ต้องทำความสะอาดชิ้นงานให้เรียบร้อย

– การยิงแดปเก็บสี ใช้แดปสีใกล้เคียงกับสีของวัสดุปิดผิว

 

 3 มาตรฐานการตรวจงาน
3.1 ตรวจสอบความถูกต้องให้ตรงตามแบบ

3.2 ตรวจสอบคุณภาพวัสดุให้ถูกต้องตามสเปควัสดุ

3.3 ตรวจสอบความคืบหน้างานให้เป็นไปตามแผนงาน 

3.4 ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารและรายงานต่างๆ

3.5 ตรวจสอบความถูกต้องและสมบูรณ์ของเอกสารและรายงานต่างๆ

3.6 ตรวจสอบคุณภาพและความสมบูรณ์ ของวัสดุป้องกันหน้างาน

 

4 มาตรฐานในการทำงาน
4.1 มีมาตรฐานในการทำงานสำหรับผู้รับเหมาตามระเบียบการปฏิบัติงาน 21 ข้อ
4.2 มี Work process ในการปฏิบัติงานทุกประเภทงาน
4.3 มี checklist & protocol เพื่อใช้ควบคุมและตรวจสอบงานให้ถูกต้อง เป็นไปตามขั้นตอนและแล้วเสร็จตรงเวลา 
4.4 มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและมีเอกสารสนับสนุนสามารถตรวจสอบงานย้อยหลังได้
4.5 มีการรวบรวมข้อมูลและเอกสารส่งมอบให้กับลูกค้าและ สำรองไว้อย่างน้อย 1 ปี 

 

5 มาตรฐานในการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการ
5.1 ตรวจสอบเอกสารยืนยันตัวตนจริงตามกฎหมาย 
5.2 ตรวจสอบประสบการณ์ผลงานที่ผ่านมา 
5.3 ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและบริการ
5.4 สินค้าจะต้องมีมาตรฐาน มอก. หรือเทียบเท่าเป็นอย่างน้อย
5.5 สินค้าจะต้องมีการรับประกันไม่น้อยกว่าการรับประกันบนแพลตฟอร์ม
5.6 ต้องมีบริการหลังการขาย ที่ให้การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า