กิจกรรม VS MODULAR

กิจกรรมอบรมฝ่ายขายเพื่อพัฒนาการขาย

เมื่วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 บริษัท วี เอส อินโนเวชั่น จำกัด ได้มีการจัดอบรมฝ่ายขาย เพื่อให้ฝ่ายขายได้เข้าใจถึงแนวทางการขายแบบเข้าถึงและเข้าใจความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดทักษะในการสอบถามลูกค้าได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำเสนอขายได้อย่างเหมาะสมในแบบที่ลูกค้าต้องการ

กิจกรรมอบรม Content การทำ Facebook Reel

อบรมการออกแบบโดยใช้ โปรแกรม AI HOUSE

VS Modular ยินดีให้บริการ

สวย ทันสมัย คุ้มค่า มาตราฐาน